Zoeken
Inschrijving nieuwsbrief
Contact Info

ekeren.transitie@gmail.com
 

Werkgroep Eetbaar Ekeren :
Transitie Ekeren :
Erik Baelus
erik.baelus@sdworx.com


Webbeheer Transitie Ekeren :
Erik Liekens erik.liekens@gmail.com
 

PostHeaderIcon Nieuwsbrief 9

* Niet alleen wij, maar ook en vooral de natuur zit in volle transitie. Je hoeft zelfs niet lang te kijken om het te zien. Niet alleen binnen Transitie Ekeren beweegt er wat, ook in de natuur is er, ondanks alle bedreigingen, heel wat aan het gebeuren. Het volstaat om je ogen en oren even te gebruiken. Onlangs kregen wij volgend bericht van een bevriende Ekerse vereniging, Broederlijk Delen, over ons en we delen dat graag met jullie : ' Transitie Ekeren is een jong initiatief en brengt mensen samen die zich afvragen hoe we de overgang kunnen maken van onze huidige verkwistende, vervuilende en energieverspillende manier van leven naar een andere levensstijl , waarin iedereen kan delen. Een keer per maand houdt de groep een praatcafé in het EVA-centrum in Ekeren (ontmoetingsruimte Schutstraat 10, aan het zwembad). Er is ook een werkgroep die zich bezig houdt met permacultuur en eetbare tuinen '. We zouden het niet beter kunnen zeggen...

* De 15 studenten tellende cursusgroep ' Permacultuur ' heeft een plan klaar om , samen met de directie, in Hof De Beuken een belevingstuin voor dementerende bejaarden aan te leggen en vele aandachtspunten van de cursus, die ongeveer halfweg is, worden daarin toegepast. De groepsdynamiek, de principes van respect voor mens en natuur, voor het (ver)delen zijn maar enkele elementen welke we toepassen.

* Ook de eetbare werf in ' t Speelvelt begint stilaan zijn definitieve vorm te krijgen. Op 17 maart gaven een 7-tal leden van Transitie , samen met een leerkracht en kinderen en ouders van de school GO! Veltwijck, een flinke boost aan het 30 m² grote tuintje, door flink wat fruit en groenten een definitieve bestemming te geven : braambessen, frambozen, aardperen, zelfs een druivelaar gingen de voorbewerkte en omgewoelde grond in. Een verdere samenwerking met de scholen De Kleurenboom en De Waterval staan op ons lijstje. 

* Het praatcafé dat we op 16 maart hielden, samen met Broederlijk Delen, was een uniek moment om ons te bezinnen over het gebruik en misbruik van grondstoffen ( vooral maar lang niet alleen ging het over olie ) in de wereld. 2 sprekers en een dynamische groep van 35 aanwezigen tilden dit alles op een erg hoog niveau. Zonder academisch te zijn was het een bron van informatie alsook een gelegenheid tot gezellig kennismaken met elkaars interesses. 

* Wat de toekomst betreft : we zullen de wereld niet veranderen, daarvoor is die te groot, maar we geloven wel in en werken aan de maakbaarheid en de leefbaarheid van een klein deeltje ervan, met name Ekeren. Om dat een beetje in kaart te brengen is momenteel een onderzoekje bezig bij onze groep geïnteresseerden., die steeds aangroeit. De resultaten zullen we samen met de indieners bespreken tijdens ons volgend transitiecafé op vrijdag 11 mei 2012. Een uitnodiging daarvoor volgt. Ook hebben wij onze nek uitgestoken om ervoor te zorgen dat onze Ekerse bomen nog meer kansen zouden krijgen door bomenambassadeurs per straat te zoeken. En bepaalde lokale maatschappelijke thema's houden wij zijdelings in het oog : het streven om een sociaal winkelpunt in Ekeren te openen, de toekomstige Ekerse werven zoals de ongelijkgrondse spoorkruising aan de Oude Landen, de verdere havenontsluiting via het spoor en de mogelijke tracés  om de mobiliteit in en rond Antwerpen aan te pakken. Voor dit alles hebben wij jullie permanente steun nodig, om het even onder welke vorm. Want alleen kunnen we niets,  we zoeken kandidaten die samen met ons aan die thema's de nodige aandacht willen geven. Zien we het te groot ? Dat kan, maar beter naïef dan passief en daarom geloven wij in onze beweging die ondertussen al heel wat belangstelling mocht ontvangen.

* Heb je de smaak te pakken en wil je meer lezen en bekijken ?  Onze website levert een schat aan informatie, met woorden en heel wat beelden vol dynamiek : www.ekeren.transitie.be , misschien iets voor je favorieten ? Want we willen bewust  onze nieuwsbrieven beperken tot 1 pagina, vandaar....    Nog een prettige lente verder en hopelijk tot binnenkort.

backtotop