Zoeken
Inschrijving nieuwsbrief
Contact Info

ekeren.transitie@gmail.com
 

Werkgroep Eetbaar Ekeren :
Transitie Ekeren :
Erik Baelus
erik.baelus@sdworx.com


Webbeheer Transitie Ekeren :
Erik Liekens erik.liekens@gmail.com
 

PostHeaderIcon Nieuwsbrief 8

Winterslaap, winterellende, winterlandschap... woorden die dezer dagen voor zichzelf spreken. Een ideaal moment om even rond en achter ons te kijken : de transitiestarters hadden het voorbije jaar de bedoeling om Transitie in Ekeren op de kaart te zetten en ze menen dat het beoogde doel gerealiseerd werd. Met regelmatige transitiecafés, aanwezigheid op de Kattenbergse Rommelmarkt, aanwezigheid met onze concrete plannen voor de belevingstuin in Hof De Beuken, samenwerking met Ekerse scholen in verband met Ekerse werven en tuinen en contacten met ' bevriende verenigingen, zoals EVA, KWB, Broederlijk Delen, etc '. Bedoeling was een inktvlekje op de Ekerse kaart te laten vallen en dan te kijken hoe, stelselmatig en organisch, onze achterban aan geïnteresseerden toenam. Ook onze bescheiden website krijgt heel wat visite . Operatie geslaagd ? Ja dus . Maar we willen ook verder gaan en zoals vroeger reeds aangekondigd aan diezelfde achterban vragen om – zeer kort omwille van het feit dat mensen dat niet zo graag doen – enkele eenvoudige vragen te beantwoorden over onze transitietoekomst . Dat voor zeer binnenkort... dan kan je ' mijn gedacht ' bij ons kwijt, samen met een 80-tal andere geïnteresseerden die zullen bevraagd worden.   

De 15 leden van de cursusgroep permacultuur hebben ondertussen een deel opleiding achter de rug en dit zal in de praktijk vertaald worden in een , door de directeur van RVT Hof De Beuken gevraagde en door ons  uitgewerkte, belevingstuin voor oa dementerende oudere mensen. Het lijkt een echte uitdaging te worden waar niet alleen de lessen permacultuur in toepassing zal worden gebracht maar waar ook beroep zal worden gedaan op de creatieve competenties van de groep. Het sociale element en de groepsdynamiek zijn er mede oorzaak van dat de groep graag en goed samenwerkt.  Ook de persoonlijke projecten krijgen stilaan vorm, in de geest, in de pen en stilaan ook op het terrein. Hoedanook, eetbare tuinen blijven het speerpunt van onze transitiewerking.

Een andere aangename piste die we volgen is het contact met enkele lokale scholen. Een eerste project zal tot stand gebracht worden in samenwerking met de mensen van de nazorg in GO Veltwijck, 't Speelvelt, leerkrachten, leerlingen en hopelijk ook een aantal ouders en geburen. Een tweede school, de Kleurenboom, zit nog in de pijplijn maar begin maart zou ook dat  kunnen beginnen. Een 2de versie van hetzelfde verhaal, maar dan eerder in de richting van de jeugd die te weten komt hoe de natuur zo'n beetje in elkaar zit en hoe we dat ook samen zo kunnen houden. 

Momenteel denken we ook na over een voorstel om de bewustwording aangaande het onmetelijke nut , vooral op gebied van gezondheid, van meer bomen in Ekeren ( en veel verder ) en de samenwerking met de overheid in concrete acties om te zetten. Dit project noemen we ' Bomen beschermen mensen beschermen bomen'. Mocht je geïnteresseerd zijn, als bomenambassadeur, laat het weten. In de volgende nieuwsbrief , meer daarover. Samen kunnen we veel meer...

Ons volgend transitiecafé komt er aan : Samen met Broederlijk Delen , afdeling Ekeren, zetten we het thema ' grondstoffen ' op de agenda, met getuigenissen ter plaatse als hulpmiddel om de verschillende invalshoeken van dit thema in de verf te zetten : milieu en sociale verhoudingen  in Noord en Zuid. We zijn volop bezig deze boeiende avond op vrijdag 16 maart 2012 voor te bereiden. Een afzonderlijke uitnodiging met meer details volgt nog...

Graag willen we er nog even op wijzen dat een nieuwsbrief niet zo kort op de bal kan spelen dan onze website welke in principe dagelijks wordt aangepast, ook over activiteiten, met verslagen en foto's , welke voorbij zijn. Www.ekeren.transitie.be blijft een bezoekje meer dan waard. 2.000 geinteresseerden tot nu toe op de teller, dat kan tellen, toch ? Maar er gaat natuurlijk  niets boven het persoonlijke contact. 

Agenda :
Cursusdagen permacultuur in Ekeren op zondagen: 26-2, 11-3, 25-3
Transitiecafés op vrijdag : 16-3,11-5

backtotop