Zoeken
Inschrijving nieuwsbrief
Contact Info

ekeren.transitie@gmail.com
 

Werkgroep Eetbaar Ekeren :
Transitie Ekeren :
Erik Baelus
erik.baelus@sdworx.com


Webbeheer Transitie Ekeren :
Erik Liekens erik.liekens@gmail.com
 

PostHeaderIcon Nieuwsbrief 21

Transitie Ekeren laat terug van zich horen.

De nieuwsbrieven, hiervoor verschenen, werden verzorgd door Hugo Van Damme en bij deze willen wij hem eer toebrengen, die één van de grondleggers van Transitie was. Hij zette Ekeren mee in het rijtje van de vele transitiedorpen in de wereld. Hij bracht een stuurgroep opgang die de gedachte van transitie verder uitdroeg: een positief verhaal, een creatief antwoord, een veerkrachtig en prettig gebeuren in een wereld van verandering. Wij willen de Ekeraars aanzetten om samen meer ecologisch en sociaal te gaan leven, om lokale initiatieven op te zetten, om met het lokaal bestuur, scholen en verenigingen nuttige dingen te doen: stimuleren van lokaal eten, groene energie, bostuinen of voedselbossen creëren, opkomen voor meer biodiversiteit. Kortom een zorg voor de aarde en de mens.De wereldmeerdaagse van Brasschaat   
 
Als transitiewerking kregen wij de unieke gelegenheid om deel te nemen aan de wereldmeerdaagse. Van 7 tot 22 februari ging in de Ruiterhallen van Brasschaat deze interactieve wereldmarkt door, die de bezoekers onderdompelden in thema's zoals mensenrechten, armoede en duurzame ontwikkeling. Het evenement richtte zich specifiek tot leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs, uit het Antwerpse. Vele standen hadden raakvlakken met de onze: rond duurzame energie en voedsel. Wij wisten de jongeren te boeien voor onze specificiteit van lokaal handelen en al pratend werd kennis gemaakt met de transitiegedachte (vervolg). Zij kozen één van onze thema’s die wij op onze panelen hadden geïllustreerd rond voedselbos, ecologische voetafdruk , duurzaam voedsel en hernieuwbare energie, na een toelichting konden zij spelend hun opgedane kennis testen met een elektrospel.

Bij een volgende editie van de wereldmeerdaagse van 2019 willen wij transitie terug vertegenwoordigen in Brasschaat en in Boom.

 
 
 
 
 
Locaties Zelfplukmogelijkheden in Ekeren: toekomstige eetbare werven

Al sinds oktober 2010 werkzaam voor een Eetbaar Ekeren. Het doel: Samen wordt met het lokaal bestuur of privé-initiatieven gezocht om graspleinen, parken en tuinen in Ekeren om te dopen tot eetbare pleintjes voor en door de burgers.

Het Hagelkruispark is een allereerste initiatief geweest, maar is voor het moment nog niet geconcretiseerd. Wij werken in het najaar  samen met de buurt een plan uit om dit project verder gestalte te geven.  Geert Van Gompel is de verantwoordelijke van dit project.
 
Ons thema “ Eetbaar Ekeren – Zelfoogst” kan ook werkelijkheid worden in de Hoekakker.
Bij het plan voor de Hoekakker werd naast bebouwing aan de rand een binnengebied geschikt gemaakt voor zachte recreatie, natuur en landbouw. En gezien lokaal voedsel ons ding is, zijn wij opzoek gegaan naar expertise en hebben dit gevonden bij de Landwijzer, gespecialiseerd vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw en voeding in Vlaanderen. Dit leek ons een mooi startpunt.
Koen Doggen gewezen student van de Landwijzer, zag er wel iets in en heeft na een bezoek aan de Hoekakker, zijn visie gedeeld met het district in aanwezigheid van transitie Ekeren en stadslandbouw Antwerpen.
De uitvoering van het plan is afhankelijk van de goedkeuring van het project, maar als er een plaats voorzien wordt voor stadslandbouw zijn we de eerste om er een kiem te leggen voor een agro-ecologisch park met een lokale boerderij.

Wij hebben samen met de “vrienden van Andernach” de eer gehad een bezoek te mogen brengen aan Andernach, zustergemeente van Ekeren en ook een Eetbare stad.
https://www.youtube.com/watch?v=3C4cLxwMBOk
http://andernach.de/de/leben_in_andernach/essbare_stadt.html

Wij hebben met veel bewondering gekeken naar deze stad met zijn perken en pleintjes vol eetbaars en konden heel wat inspiratie opdoen voor onze projecten in Ekeren. Het project in Andernach is opgestart 8 jaar geleden en kadert in een tewerkstellingsproject voor langdurig werklozen. Zij geven ook educatie aan kinderen vanaf de basisschool en delen goedkope maaltijden met minderbegoeden.

 
 
 
 
Onze permacultuurtuin Hof de Beuken    
 
Aanvankelijk was het de bedoeling van Transitie Ekeren, in het kader van een eetbaar en leefbaar Ekeren, om het project in Hof de Beuken te gebruiken als leerschool om vervolgens met kennis van zaken en op termijn een deel van het project ' Heraanleg Hagelkruispark ' aan te kunnen pakken, samen met de bewoners in de omgeving.
 
Maar ondertussen is het één van onze mooiste realisaties tot nu toe geworden Deze belevingstuin in Hof de Beuken is ontworpen volgens de permacultuurprincipes en biedt botanische en creatieve elementen voor dementerenden en andere bezoekers aan. Een pergola, een kiosk, een aardbeientoren, een bloemenweide, een hugelbed, een insectenhotel, mobiele plantenbakken op hoogte van rolstoelgebruikers, een kippenhok en een snoezelplekje. Een plek door en voor eenieder die er eens wil vertoeven, wandelen, rusten, werken, kijken en genieten.
Deze tuin heeft de status ' Work in Progress '. Er wordt voortdurend verder nagedacht over het ontwerp van de tuin voor het bieden van eetbaars, kleur en geur en op maandelijkse basis wordt er door ons in gewerkt. Onze dank gaat hierbij uit naar de ondersteuning van Annick die de rol van brugpersoon met het zorgcentrum op zich nam.
 
Onze fruitbomen werden sinds de aanleg van de tuin niet meer gesnoeid en dus waren zij dringend aan een snoeibeurt toe. Zij werden deskundig onder handen genomen door een expert Tom Van Steen. Deze films zijn op de website te bekijken.
 
Op regelmatige basis worden er creatieve namiddagen georganiseerd in Hof de beuken met de school de Bunt.
Deze namiddagen zijn mooie interacties tussen bejaarden en kinderen rond projecten in het kader van de tuin: zaadbollen maken, bloembakken knutselen, oorwormpotjes decoreren,...
 
 


Toekomstige activiteiten
Je kan ons vinden op de Kattenbergse Rommelmarkt van het EVA Centrum op zondag 3 september 2017 met meer uitleg over onze beweging. 
http://www.rommelmarkten.be/rommelmarkt/89620/kattenbergse-rommelmarkt-ekeren

Op 9 september hebben wij terug een werkdag in de tuin van  Hof de Beuken. Iedereen is welkom om te komen meehelpen van 9u30 tot 12u30.
Voor 2017-2018  is op elke tweede zaterdag van de maand een werkdag gepland.
9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni.

In het najaar hebben wij twee filmvertoningen.
Cine De Klappei in de Klappeistraat 2 te Antwerpen programmeert op maandagavonden films die geselecteerd zijn door diverse actiegroepen, basisbewegingen, ed. De films worden gevolgd door een nabespreking met het aanwezige publiek.
In november plant de groep ‘Samentuinen’ de docu ‘Seed the untold story’.
In december zijn wij als groep aan de beurt. De docu ‘Down to earth’ staat geprogrammeerd en wordt gevolgd door een gesprek over de transitiebeweging en hoe wij dit concreet invullen in Ekeren.
De precieze data zijn nog niet bekend maar gaan tijdig bekend gemaakt worden en zullen uiteraard op de website van De Klappei vermeld zijn.
In de bijgevoegde link vind je de trailer van deze zeer boeiende film.
www.downtoearthfilm.com
 
 

Om af te sluiten: Transitie Ekeren heeft heel wat te bieden aan mensen die daar voor open staan. Alle informatie en verslagen en plannen vind je op onze website ekeren.transitie.be of op onze Facebookgroep Transitie Ekeren.

backtotop