Zoeken
Inschrijving nieuwsbrief
Contact Info

ekeren.transitie@gmail.com
 

Werkgroep Eetbaar Ekeren :
Transitie Ekeren :
Erik Baelus
erik.baelus@sdworx.com


Webbeheer Transitie Ekeren :
Erik Liekens erik.liekens@gmail.com
 

PostHeaderIcon Nieuwsbrief 20

De voorbije dagen en weken hebben we , als beweging, flink bewogen. Twee belangrijke en geslaagde initiatieven zagen het levenslicht of kregen nog meer en duidelijker vorm.

 

Een eerste waren de zogenaamde ' creatieve bijenkorven ' op 26 oktober waar we heel wat nieuwe, gemotiveerde mensen mochten ontmoeten en waar we, samen met hen, een heel namiddagtrajekt hebben afgelegd richting nieuwe initatieven...als daar zijn:

Een zoektocht in gang zetten naar een Ekerse zelfplukboerderij.

Het op gang brengen van moestuinen, klassiek of op basis van permacultuur, in Ekerse scholen.

Het organiseren van een permanent Ekers platform voor natuur en leefmilieu.

Ambitieus ? Ja

Realistisch ? Ja

Daarom nodigen wij zoveel mogelijk mensen uit om onze plannen te steunen. Met enkelen gaat dat natuurlijk een stuk lastiger zijn, maar wij hopen op jullie steun, op één of andere manier. Liever vroeg dan laat.

Een tweede belangrijke stap die we gezet hebben betreft de belevingstuin in Hof de Beuken. Met de directie werd afgesproken, wat al een hele tijd het plan was, om stilaan de tuin opnieuw aan hen over te dragen op een ogenblik dat de tijd rijp is en zij er dus klaar voor zijn. Maar we ondersteunen deze ' transitie ' zo lang als nodig blijkt. Daarom ook dat we zeer binnenkort een laatste open werkdag voor de winter organiseren op woensdagnamiddag 20 november tussen 13 en 16 uur.. We planten wat nog kan , we verplaatsen of zuiveren wat niet juist staat, we doen een babbeltje en geven nog wat toelichting over de tuin of over de nieuwe plannen. Als je niet moet werken en er zin in hebt, welkom.

Datum , uur , plaats en laatste details van ons volgende transitiecafé liggen nog niet vast, het thema en de inhoud in grote lijnen echter wel. Neem nu al eens kennis met het thema van die avond: Het huis-, tuin- en keuken kringloopdenken met als achterliggende gedachten : Hoe op die plaatsen creatief zijn met een kleiner budget, hoe kan ik slim met minder meer bekomen of hoe kunnen we zaken hergebruiken en afval voorkomen ? Allemaal ideeën welke uit onze eigen koker kunnen komen of aangebracht worden door anderen, inclusief enkele experten terzake. Niet te theoretisch en onmiddellijk bruikbaar. Om af te sluiten volgend citaat uit weekend Knack van deze week : ' De meeste mensen onderschatten hoe ontstellend veel eten ze weggooien en dat is nog niet eens zo gek want het gaat steeds om kleine beetjes. Een afzonderlijke uitnodiging mag je dus binnenkort van ons verwachten en hopelijk ben je dan vrij....

Tussendoor zetten we, binnenkort of binnen afzienbare tijd , kleine maar belangrijke Transitiestapjes met iets over humus, iets rond theater, iets over een braakliggend stukje grond in Ekeren. En op 16 november vind je ons in het EVA Centrum, Kattenberg, waar we meedoen aan het Antwerpen aan 't woord festival met meer informatie over Transitie en ook Lets.

Stof genoeg om aan mee te doen of toch minstens over na te denken, vinden wij, de stuurgroep en dat zijn nog altijd Greet en Sus, Christel, Geertje, John, Erik en Hugo.

backtotop