Zoeken
Inschrijving nieuwsbrief
Contact Info

ekeren.transitie@gmail.com
 

Werkgroep Eetbaar Ekeren :
Transitie Ekeren :
Erik Baelus
erik.baelus@sdworx.com


Webbeheer Transitie Ekeren :
Erik Liekens erik.liekens@gmail.com
 

PostHeaderIcon Nieuwsbrief 2

Een heel klein maar verrassend stukje historiek.
Voor zij die er niet van het eerste uur bij waren is dit misschien een interessante paragraaf. In vorige nieuwsbrief stond vermeld dat we sinds oktober 2010 actief zijn in Ekeren maar eigenlijk begint ons Ekers verhaal een stukje vroeger. Het is natuurlijk niet de bedoeling om aan geschiedschrijving te doen, eerder om aan te geven dat – met veel gedrevenheid en dynamiek – heel wat kan gerealiseerd worden op relatief korte termijn. Dit verhaal kan niet anders dan onvolledig zijn, maar de belangrijkste mijlpalen komen wel kort aan bod.
In april-mei 2010 zijn er de eerste contacten tussen Guy Cotemans en Hugo Van Damme, waarna ook John Van Dyck, Guy De Kock en Jan Vandaele hun neus aan het transitie-venster komen steken. Een eerste kennismakingsbijeenkomst in juni is er bij Guy Cotemans thuis. In juli gaat Hugo op zoek naar de ' smultuin ' van Guy Cotemans en vindt hem niet, enkele dagen later krijgt hij meer uitleg en heeft dus meer succes en ontdekt ' het paradijs '. Op 5 september staan Guy en Hugo op de wereldberoemde Rommelmarkt van EVA met groenten, fruit en bloemen alsook een aantal T-shirts van de Vereniging Bos in Vlaanderen. Jan, Veerle en een vriend spelen volksmuziek als achtergrond en trekken de mensen in onze richting. We  spreken geïnteresseerden aan en noteren hun emailadres. Via, via komen we ook in contact met Erik Baelus, die de zaak mee wil trekken. Ondertussen worden ook plannen gesmeed om officieel met Transitie Ekeren te beginnen en dat gebeurt met succes op de 1ste Transitie Ekeren avond waar het kind gedoopt wordt, heel wat informatie uitgewisseld en afgesloten met een kleine receptie. Sinds die tijd wordt, met steeds meer geïnteresseerden ( Sus, Greet, Geert, Peter, Danielle, Lena en nog vele anderen, excuseer dat ik niet iedereen ga opnoemen) regelmatig  samengekomen om de werking te evalueren  en voor te bereiden : stuurgroepbijeenkomsten, een 2de avond over Eetbaar Ekeren door een groepje Ekerse Transitiemensen die zich specifiek daarop richten, extra bezoeken aan de Permacultuurtuin van Guy in Kapellen, aansluiting met een stuk van de EVA-werking ( Tussen de Soep en de Patatten), met de fiets en te voet op zoek naar potentiële grond voor het aanplanten van eetbare tuintjes en/of bomen,  een 1ste Nieuwsbrief en een 1ste transitie-café ( binnenkort ), een 2de Nieuwsbrief ( deze ) en zelfs een eigen kleine website... maar dat is al lang geen geschiedenis meer.  Om dit stukje af te sluiten : Transitie Ekeren kan beschouwd worden als een beweging, zonder formeel lidmaatschap, met een informeel engagement en met een organisch karakter, maar met een aantal geïnteresseerden die meer willen weten over transitie ( overgang naar een olie-arme en eerder lokaal gerichte samenleving ) en daar zelfs aan willen meewerken in diverse huiskamers, op het veld, bij andere gelegenheden en met eigen, meestal onbestaande, financiële en andere middelen.  Maar toch gedreven , positief, vrijwillig, veerkrachtig en prettig.... en dat willen wij zo houden, in de toekomst. In het kort : praten en overleg over transitie zijn noodzakelijk, aan transitie doen nog meer.

T.E. Kalender voor de nabije toekomst.
Vrijdag 15 april 2011 : Allereerste Transitie-café in Ekeren, in het EVA gebouw, hoek Schutstraat en Kattenberg. Het belooft een gezellige boel te worden met heel wat informatie over Transitie en over Transitie Ekeren. Met warme en koude dranken, zoete en zoute hapjes, een streep muziek en een stemmige sfeer. Het mag natuurlijk geen eenrichtingsverkeer worden, want de Transitiegedachten gaan juist over ' samen dingen voorstellen en realiseren '. Vanaf 20 uur is iedereen hartelijk welkom en iedereen mag ook iedereen meebrengen : buren, kennissen, familie, kortom mensen waarvan je verwacht dat ze het ( en ons Ekers ) Transitieverhaal willen leren kennen. Tot dan ?
Vermits er werd afgesproken om iedere 3de vrijdag van de maand een Transitie-café te houden, kan je deze dagen reeds noteren : 20 mei en 17 juni , steeds vanaf 20 uur in  het gastvrije EVA centrum in Ekeren Centrum.
Zaterdag 7 mei 2011 : Wij staan tussen 13 en 15 uur met een T.E. promo-standje op de plantenruil en – koopdag van KWB Ekeren Donk, J.Ickxstraat Nr 10. Naast aankoop kunnen er ook zaden, plantjes , boompjes en struikjes ( al dan niet eetbaar ) geruild worden. Zie bijlage. 

Wat zijn onze plannen nog wat verder in het jaar ?
Onze werkgroep ' Eetbaar Ekeren ' is nu echt uit de startblokken geschoten en hebben op een stralende zondag 20 maart al fietsend een flink stuk van Ekeren bezocht op zoek naar eetbare plekken. Ze hebben alles netjes genoteerd op papier, digitaal vastgelegd en ook op het netvlies opgeslagen en ze gaan er nog een vervolg aan breien omdat de middag veel te snel voorbij was. Ondertussen zitten het pleintje aan de G. Stynenlaan, het Hagelkruisparkje, een stukje Luchtbal ( ten zuiden van Oude Landen ) en een aantal andere plekjes in de pijplijn, maar moeten nog concreet gemaakt worden, indien geschikt.  Meer nieuws volgt.

Verrassing ! Onze nieuwe eigen Ekerse Transitie website is er : http://www.ekeren.transitie.be
Er is wat voorafgaand overleg geweest in welke richting we zouden gaan met onze interne en externe communicatie en naast onze 1ste en nu dus onze 2de Nieuwsbrief , leggen wij opnieuw een ei. Het is tenslotte paaseiperiode...  En ook op onze nieuwe website zijn wij wel een beetje fier. Het eenvoudige principe achter dit alles : de Nieuwsbrief is , naast emails en vergaderingen , één van de belangrijkste kanalen om met onze gekende geïnteresseerden te communiceren. Maar met de website zetten we nog een stap verder, een stap ook naar ( voorlopig ) onbekende personen waarvan we hopen dat ze interesse betonen voor onze beweging. In Ekeren en een beetje verder....
Jullie worden hiermee uitgenodigd om er eens kennis mee te maken en mocht het kunnen iets achter te laten in het zogenaamde ' gastenboek '. Hou er evenwel rekening mee dat hij die eraan werkt een amateur is die iets probeert binnen het aangeboden ( beperkte ) technische venster met zijn (on)mogelijkheden. Daarbij de leuze huldigend : wat niet kan, kan niet maar wat er is moet zo goed mogelijk zijn.  Je mag natuurlijk ook altijd mailen naar het adres op de eerste pagina ( pagina Welkom ! ). Of de ' poll ' eens uitproberen ? En ... als iemand zou weten, hoe een website echt interactief te maken – wat met blogs en sociale netwerken per definitie kan – laat het me ( Hugo ) dan weten. Met dank....    
 

backtotop