Zoeken
Inschrijving nieuwsbrief
Contact Info

ekeren.transitie@gmail.com
 

Werkgroep Eetbaar Ekeren :
Transitie Ekeren :
Erik Baelus
erik.baelus@sdworx.com


Webbeheer Transitie Ekeren :
Erik Liekens erik.liekens@gmail.com
 

PostHeaderIcon Nieuwsbrief 1

Deze  Nieuwsbrief kan ook nagelezen worden op het internet  of op de open Facebookgroep met als groepsnaam ' Meer, mooi, nuttig en eetbaar groen in Ekeren en verder '.  

Onze groep  Transitie Ekeren bestaat al sinds oktober 2010 en is groeiende. De hierin gebruikte begrippen uitleggen is niet altijd even gemakkelijk, maar in de volgende 2 paragraafjes werd een heel goede en vooral ' mooi verwoorde ' poging ondernomen.

TRANSITIESTEDEN EN -DORPEN stellen zich tot doel de lokale gemeenschap voor te bereiden op een toekomst met minder olie, terwijl ze tegelijkertijd een antwoord willen bieden op de problematiek van klimaatverandering. Gemotiveerde bewoners werken ter plekke aan een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Het idee van de TRANSITIESTEDEN komt uit Engeland, waar het aantal initiatieven sinds 2007 een hoge vlucht heeft genomen. Er zijn ondertussen tal van steden en dorpen waar burgers met positieve initiatieven het heft in eigen handen hebben genomen om hun gemeenschap weerbaar te maken voor de onvermijdelijke gevolgen van energieschaarste en klimaatverandering.
De bedoeling van de initiatiefnemers achter Transitie netwerk Vlaanderen is om het model van de Transitiesteden en – gemeenten ook in Vlaanderen voeten in de aarde te geven. Dat begint ondertussen aardig te lukken, getuige de sterke lokale groepen van geïnteresseerden die met het inspirerende idee aan de slag gaan. In en rond het Antwerpse zijn er transitiegroepen actief bezig met het verminderen van hun energieverbruik, het samen gebruiken van materialen, gemeenschappelijk eetbare tuinen te installeren, vergeten vaardigheden nieuw leven in te blazen of gemeenschappelijke eetmomenten te organiseren om het ' samen' leven echt te beleven.
Ook in Ekeren zijn wij dus van start gegaan met een transitiewerkgroep, waaruit een eerste werking : ‘Eetbaar Ekeren’ is ontstaan. Doel is meer graspleinen in Ekeren om te dopen tot eetbare pleintjes voor en door de burgers. Dit jaar start een eerste klein project in de Gerardus Stynenlaan om een bestaand grasveldje om te toveren naar een uniek, lekker, mooi, nuttig en eetbaar pleintje. ( Tekst : Geert Van Gompel en Erik Baelus).
Waar werken wij zoal aan bij Transitie, Permacultuur en Eetbaar Ekeren ?
De transitiegedachte, onze groep en wat we willen bereiken bekend maken in Ekeren en ( een beetje ) verder.
Het verzorgen van onze interne en externe communicatie.
Contact leggen en samenwerken met andere groepen, organisaties , scholen of verenigingen.
Ideeën en informatie uitwisselen , oa tussen pot en pint op een maandelijks transitie-café.
Zoeken naar en aanleggen van eetbare privé tuinen alsook van geschikte openbare grond die kan dienen voor meer, mooi, nuttig en eetbaar groen in Ekeren. Wij willen dus voldoende kleinere bomen en ander groen aanplanten en er tegelijkertijd mede voor waken dat grote bomen, die ons voor een stuk gezond houden en ander comfort geven, om de foute redenen voor de  bijl gaan. 
Het ruilen van grond en arbeid, gewoon en/of elektronisch via het internet.
Nastreven dat transitie geen last is of wordt maar een positief,veerkrachtig en prettig gebeuren waardoor Ekeren en de Ekerenaars de stap zetten naar een meer ecologisch en sociaal leven. 

Kalender voor de nabije toekomst.
Zondag 13 maart : Guy Cotemans geeft een rondleiding in zijn permacultuurtuin,Bonapartelaan 33-39 te Kapellen. Samenkomst aldaar om 11 uur.
Woensdag 16 maart : Stuurgroep bij Sus en Greet, Beenhouwerstraat 11 te Ekeren Centrum. Aanvang 20 uur. Aparte uitnodiging volgt nog.
Zondag 20 maart : Fietstocht door Ekeren , op bezoek bij  of  op zoek naar ( potentiële) gronden voor eetbare privé en openbare tuinen. Vertrek op de hoek van de Gerardus Stynenlaan en het Laar om 14 uur.
Zaterdag en zondag 2 en 3 april : Workshop eetbare tuinen in Friesland, gegeven door Guy Cotemans. Meer informatie bij hem of op de website van het zonnehuis 
Vrijdag 15 april : eerste Transitie -café bij EVA, Schutstraat 10, Ekeren Centrum.
Vrijdag 20 mei : tweede  Transitie-café bij EVA.
Zaterdag en zondag 21 en 22 mei : Transitie inloopdagen in de Shelter te Borgerhout. Details in volgende Nieuwsbrief .
Zaterdag en zondag 4 en 5 juni : Ekers Transitiestandje op de Ecotuindagen te Brasschaat. Details in volgende Nieuwsbrief .

Wat verder in het jaar.
Aangezien het district Ekeren te kennen heeft gegeven achter ons project te staan, maar wat tijd nodig heeft om te beslissen, zullen de goedgekeurde openbare aanplantingen van eetbare tuinen normaal gezien pas in de het najaar plaatsvinden. Dat geeft de leden van de werkgroep  Eetbaar Ekeren evenwel de tijd om ontwerp en begroting op te maken en alles gedetailleerd te plannen. Er kan dan ook een inventaris opgemaakt worden van potentiële plekken om Ekeren van meer, mooi, nuttig en eetbaar groen te voorzien. Ook de zoektocht naar andere mogelijkheden om ons bekend te maken, bijvoorbeeld om mooie of eetbare planten en zaden te ruilen, zoals op de Ekerse Parkfeesten, de KWB -Donk plantenruildag of de  EVA Rommelmarkt, gaat rustig voort.
Ook andere suggesties zullen worden onderzocht : Het uitwerken van een echte voorbeeldtuin, van een permanent promotiestandje, het zoeken naar een kunstenaar die de ' voor ' en ' na ' tuintontwerpjes tekent , het sensibiliseren van ontwerpers van openbaar groen, alsook het aanmaken van tuinbordjes met een tekst zoals ' hier komt binnenkort een Ekerse eetbare tuin '.
De transitie naar ' Ekeren, een droom van een district ' zal ook nog op andere vlakken van start gaan. Een greep uit de ideeën : hoe op een aangename manier energie besparen, opstarten van een uitleendienst om gezamenlijk materiaal te gebruiken, een reparatie-café oprichten teneinde niet alles onmiddellijk te moeten wegwerpen.....
We houden U op de hoogte.  

 

 

backtotop