Zoeken
Inschrijving nieuwsbrief
Contact Info

ekeren.transitie@gmail.com
 

Werkgroep Eetbaar Ekeren :
Transitie Ekeren :
Erik Baelus
erik.baelus@sdworx.com


Webbeheer Transitie Ekeren :
Erik Liekens erik.liekens@gmail.com
 

PostHeaderIcon Humuscursus

Als de humuscursus ons iets duidelijk maakte is het wel dat voedselproductie enkel samengaat met een actief bodemleven of bodemvoedselweb.

Ploegen, chemische meststoffen, insecticiden, herbiciden, miticiden en fungiciden leiden ons regelrecht naar een verwoeste grond waar samen met de regen de vruchtbare aarde verdwijnt in rivieren en zeeën. Bijkomend resultaat is dat onze voeding steeds minder mineralen bevat.

Kunstmest zorgt voor een tekort aan magnesium in onze planten. Google eens op magnesium tekort en je begrijpt direct wat het met ons doet.


2 citaten maken dit bijzonder duidelijk.
Op dag 1: Landbouw is het doodmaken van iets wat wil leven en het in leven houden van iets wat wil sterven.

Op dag 2: Een natie die zijn bodems vernietigt, vernietigt zichzelf.

Een 2 daagse cursus samenvatten van welgeteld 110 slides is niet eenvoudig. Niet altijd simpel want als het over kationen, anionen en baseverzadeging ging, leek het op een scheikundeles uit onze middelbare schooltijd waarbij we moesten vaststellen dat het niet meer tot onze parate kennis behoorde.

Hier toch nog een poging om het beknopt weer te geven.
Het bodemleven zorgt voor de structuur in de grond, beter dan spitten en frezen.

Humus is wat er van compost of organisch materiaal overblijft.
1 kg humus kan 4 l water vasthouden.

Compost maakt het mogelijk om je bodem te verbeteren. Uiteindelijk volstaat het dat je vervangt wat je weg haalt. Dit kan via mulchen.
Compost stel je samen uit bruine en groene materialen. Bruine bevatten vnl. koolstof en groene vnl. stikstof. Een koolstof/stikstofverhouding van 25 à 30 zorgt voor een goede vertering. In volume betekent dit ongeveer 3 x meer bruin dan groen materiaal.

Composteer met voldoende lucht zo vermijd je stank en schadelijke anaerobe restproducten.
Vochtig maar niet nat zorgt voor een goede compostering
Met compostthee geraak je op plekken die anders moeilijk bereikbaar zijn. Ook goed voor de behandeling van meeldauw

Ga verstandig om met mineralen, een composttoilet is top en poep is goud. Urine is een activator voor je compost. Stro of karton is beter dan een urinoir.

Enkele bodemweetjes
Een gezonde bodem bevat ongeveer 5 % organisch materiaal en houd veel CO2 vast.
Kale bodems zijn uit den boze, dek ze af met een mulchlaag of nog beter zorg dat ze begroeid zijn.
Indicatorplanten alsook bladverkleuring vertellen veel over je bodem.
Bomen houden niet van gazon aan hun voeten.
Schimmels hebben een voorkeur voor bruin- of koolstofrijk materiaal, wat samen gaat met een iets zuurdere bodem => geschikt voor meerjarige planten
Bacteriën hebben een voorkeur voor groen- of stikstofrijk materiaal, wat samen gaat met een neutrale bodem => geschikt voor eenjarige planten.
In een neutrale bodem zijn de meeste mineralen goed opneembaar.

Het is een cursus over schimmels, bacteriën en beestjes gestoffeerd in innig verband met zon, water, CO2, stikstof en nog vele mineralen tot eer en glorie van de planten en alle leven op aarde.
Het maakt bijzonder duidelijk dat alles met alles verbonden is en dat de aarde en wat er op leeft beter verdient dan het chemisch en onoordeelkundig handelen wat ze ten gronde richt.

Wat een samenloop, in de avond volgend op de cursus was er een uitzending onder de tittel: “Groen Goud 2”. Het is een verhaal dat er perfect op aansloot, als je het bodemleven stimuleert worden woestijnen groene oases.

backtotop